Gdzie można korzystać?

Z sieci Eduroam można korzystać we wszystkich budynkach ASP w Warszawie w lokalizacjach:

Krakowskie Przedmieście 5

Krakowskie Przedmieście 5


Myśliwiecka 8

Myśliwiecka 8


Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

ASP w Warszawie


Spokojna 15

Akademia Sztuk Pięknych Wydział Sztuki Mediów


 oraz w innych miejscach w kraju i na świecie, patrz mapka na stronie eduroam.pl